Saopštenje NAPOR-a povodom spornog konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

0

Poštovani predstavnici vlasti, medija, civilnog sektora i najšire javnosti,

obraćamo Vam se u ime Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada, udruženja 75 organizacija mladih i za mlade, i to povodom niza nepravilnosti vezanih za Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini, koji je 27. oktobra 2014. godine raspisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kao što je javnost dobrim delom već upoznata, nakon uvida u konkursnu dokumentaciju i istraživanja podataka o organizacijama koje se nalaze na spisku onih kojima su odobrena sredstva uočene su nepravilnosti koje su predstavljale uslov da se navedeni konkurs proglasi nevažećim. Tako, na primer, jedan od uslova za konkurisanje bio je dostavljanje završnog računa za prethodnu godinu, a od 122 organizacije kojima su odobrena sredstva, 61 su osnovana ove godine, a 31 mesec dana pre raspisivanja konkursa. Nekoliko udruženja registrovana su čak i nakon raspisivanja konkursa.

Na osnovu uvida u bazu Agencije za privredne registre, konstatujemo da je “Centar civilnih inicijativa Raška”, osnovan 12. oktobra 2014, a “NVO Humana perspektiva Raška” 10. oktobra, kada i “Omladinski pokret Vladimirci”. “Udruženje akcije Kraljevo” osnovano je 24. oktobra 2014. da bi konkurisalo za projekat samo tri dana nakon osnivanja. Takođe, mesec dana duže postoje “Centar za razvoj servisa PK”, “NVO Medina” iz Šapca i “NVO podrška VA” iz Valjeva. Interesantno je i da je u roku od pet dana u oktobru 2014. godine registrovano čak šest organizacija pod istim imenom, “Centar za radno angažovanje” u šest različitih gradova.

Ministar Vulin, nakon osporavanja Konkursa, u javnosti najavljuje da će se novac namenjen za Konkurs za unapređenje sistema zdravstvene zaštite, preusmeriti u Fond za lečenje retkih bolesti dece. Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nema obavezu da finansira programe udruženja građana, ali ima obavezu da radi po predviđenom planu i programu, da poštuje sopstvena pravila Konkursa i naravno pre svega da poštuje Zakon. Eventualna promena namene ovih sredstava i pokušaj skrivanja iza ove „humanitarne akcije“ nikako ne može biti način zataškavanja nepravilnosti.

Neophodno je i da Ministar iznese precizne podatke o tome ko je zloupotrebljavao donacije tokom proteklih godina, jer je i sam tvrdio u medijima da je bilo zloupotrebe, a neotkrivanjem informacija i sam čini krivično delo. Takođe je neophodno saopštiti kakve će biti posledice eventualnog preusmeravanja ovih sredstava, koji će krajnji korisnici usled toga ostati bez potrebnih usluga i da li će one biti zadovoljene na neki drugi način, jer je ministar najavio da je kroz Konkurs, u smislu unapređenja sistema zdravstvene zaštite, trebalo biti angažovano preko 4 500 osoba.

Što se tiče promene namene sredstava predviđenih za Konkurs, ministar nema ovlašćenje da promenu namene sprovede svojevoljno već uz saglasnost ministra finansija. Zakon o budžetskom sistemu jasno ističe da: “Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje ministra (finansija), odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može izvršiti preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda i izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje”.

Osnovano sumnjamo da je u ovom nizu aktivnosti došlo do kršenja Krivičnog zakonika koji kaže da “Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine“ te zahtevamo da se utvrdi odgovornost onih koji su u Ministarstvu doneli nezakonite odluke o dodeli sredstava na ovom konkursu.

Takođe, ministar je svojim izjavama ugrozio smisao i vrednosti volontiranja. Naime Ministar je izjavio: “Konkursa neće biti. On je trebalo da zaposli u narednih četiri meseca 150 ljudi i 4 500 volontera, obezbedi uslugu za invalide i starije koji je trebalo da dobiju pomoć preko zime, a 20 odsto tih sredstava je trebalo da ode u humanitarne svrhe”. Ovim putem apelujemo na ministra Vulina, kao i na sve druge funkcionere da obrate pažnju prilikom davanja izjava vezanih za volonterizam, koji se ne zasniva na zapošljavanju radne snage. Prema Zakonu o volontiranju, član 2. zabranjeno je volontiranje kojim se zamenjuje rad koji obavljaju lica u skladu sa propisima o radu. Volontiranje, u smislu ovog zakona, jeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi.

Nacionialna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u ime 75 organizacija članica – udruženja mladih i za mlade, zahteva da se procesuiraju odgovorni i da se Konkurs za unapređenja zdravstvene zaštite raspisan oktobra tekuće godine od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ponovi kroz maksimalno transparentan postupak, u kome će na sajtu Ministarstva biti objavljena bodovanja projekata u skladu sa pravilnikom i detaljni zapisnici Konkursne komisije koja će biti sastavljena od predstavnika Ministarstva, medija i udruženja. Takođe, zahtevamo da se prilikom pravdanja projekata kompletni izveštaji o utrošku sredstava objave na sajtu nadležnog Ministarstva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed