Izgrađena svest korisnika projekta o zajedničkom intekulturalnom suživotu mladih na lokalnom kao i na državnom nivou. Uspostavljena mirna međuetnička i interkulturna kohabitacija mladih različitog socijalnog i etničkog porekla. Preko 100 učenika srednjih škola iz Požege učestvovalo u interkulturalnoj razmeni u Trogenu, Švajcarska.

Period realizacije: 2004-2011

Uloga na projektu: Partner

Donator: Pestalozzi children’s foundation Switzerland

Изборник