Unapređeni kapaciteti 7 romskih organizacija u 7 gradova i opština u Srbiji (Kraljevo, Kruševac, Čačak, Arilje, Ivanjica, Ljig, Požega), Doneta 3 Lokalna akciona plana za unapređenje položaja Roma i 4 plana izmenjena u skladu sa realnim potrebama romske zajednice. Registovane 3 nove romske organizacije koje su osnažene za samostalno apliciranje i projektno delovanje. Organizacija iz Ljiga dobila je prestižnu nagradu Trag fondacije za najbolju novu organizaciju 2013. godine.
Na osnovu rezultata projekta pokrenute su inicijtive za povećanje sredstava iz lokalnih budžeta za romsku manjinu u navedenim opštinama.

Romske organizacije koristeći znanja stečena na projektu u kontinuitetu dobijaju podršku za svoje projekte. Akcioni planovi se sprovode, organizacije učestuju u procesu planiranja regionalnih, opštinskih strateških dokumenata.

Period realizacije: 2012-2013

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu