Resurs centar je osmišljen da unapredi kapacitete OCD i neformalnih grupa u Srbiji, kroz  organizovanje obuka, osnaživanje mreža, pružanje saveta, mentorsku podršku i objavljivanje korisnih priručnika. Sve usluge koje RC pruža su nastale iz prethodnih aktivnosti koje su sprovodile Građanske inicijative uz podršku TACSO projekta. Nakon što je projekat završen, Građanske inicijative su nastavile da funkcionišu kao Resurs centrar, a u međuvremenu su se pridružile i partnerske organizacije: Forca, Narodni parlament i BUM, Trag fondacija, Srbija u pokretu, Catalyst Balkans i Centar za socijalne politike. Zajedničkim snagama partneri će raditi na razvoju i jačanju civilnog sektora u Srbiji.

Resurs centar je decentralizovan, pa osim nacionalnog RC-a, postoje i lokalni u Požegi (Forca) za zapadnu Srbiju, u Leskovcu (Narodni parlament) za južnu Srbiju i Bečeju (BUM) za teritoriju Vojvodine.

Usluge Resurs centra namenjene su udruženjima, fondacijama i zadužbinama, neformalnim grupama građana, lokalnim inicijativama, državnoj upravi na lokalnom i nacionalnom nivou, donatorskoj zajednici, biznis zajednici, medijima i građanima.

Resurs centar pruža Help Desk usluge svakog dana od 10 do 14h preko telefona na broj:
031 825000 – FORCA Požega

Sva pitanja možete poslati i na platformi na sajtu rc.gradjanske.org. kao i na mail office@forca.rs

Ostale usluge koje pruža Resurs centar možete videti OVDE.

Sve informacije o radu Resurc centra možete videti na adresi : Gradjanske.ORG