Projekat će, osim šanse za sve mlade bez obzira na njihov  ekonomski status, etničku pripadnost, određeni stepen invaliditeta ili činenjicu da žive u gradovima ili ruralnim delovima Srbije stvoriti uslove za finansijsku i sistemsku podršku kroz formiranje lokalnih Fondova za mobilnost mladih.Partneri na projektu – lokalne Kancelarije za mlade i gradske (optšinske) uprave će pružiti podršku sprovođenju aktivnosti kroz učešće na radionicama, seminarima,  kao i kroz rad radnih grupa koje će u svakoj opštini biti zadužene za izradu lokalnih odluka vezanih za osnivanje loklanih fondova za unutrašnju i spoljašnju mobilnost mladih.

Projekat se realizuje u opštinama Lučani, Nova Varoš,Čajetina, Priboj i Ivanjica.

Ciljevi projekta:

  1. Poboljšanje finansijskih i sistemskih preduslova u lokalnim zajednicama za učešće mladih u programima mobilnosti
  2. Podizanje nivoa informisansoti  i podrške mladima da učestvuju u programima saradnje i mobilnsoti
  3. Povezivanje mladih iz svih društvenih kategorija i uticaj na povećanje nivoa unutrašnje mobilnosti

Projekat se realizuje uz finansijsku pordšku Ministarstva omladine i sporta

 

Изборник