Program je namenjen srednjoškolcima i njihovim nastavnicima, kako bi se upoznali sa životnim ciklusom preduzeća i naučili kako da se nose sa problemima, preprekama i uspesima sa kojima će se susretati. Projekat je realizovan u 6 gradova zapadne Srbije i Istočne BiH – Požega, Užice, Arilje, Srebrenica, Bratunac, Milići. Formirano je 36 omladinskih preduzeća sa više od 200 učenika direktno uključenih u razvoj ideja o omladinskim preduzećima kroz učešće u razvoju ideja.
U školama u Republici Srpskoj je uvedena fakultativna edukacija na temu „Omladinsko preduzetništvo „ i sekcije koje se bave promocijom inovativnosti i preduzetništva među učenicima tih škola. Tehnička škola iz Požege i škola iz Arilja nastavile su projekte iz drugih sredstava i proteklih godina osvojili su više nagrada na raznim takmičenjima iz ove oblasti.

Period realizacije: 2010-2011

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Delegacuja Evropske unije u Srbiji i Bosni i Hrecegovini (IPA Crossborder program) – Program Prekogranične saradnje