Više od 120 omladinskih aktivista iz Moravičkog, Mačvanskog, Kolubarskog i Zlatiborskog okruga steklo znanja iz oblasti projektnog menadžmenta.
Realizovano 75 volonterskih projekata. Nakon projekata formirano je nekoliko organizacija, povećan je broj aktivnih omladinskih organizacija, ojačana saradnja sa relevantnim ustanovama i institucijama, povećana vidljivost omladinskih inicijativa, neke od ideja postale održive i nakon projekata.

Jedan broj organizacija je kao registrovane organizacije, nastavio aktivnosti kroz implementacije loklanih akcionih planova u svojim opštinama i gradovima.

www.mladisuzakon.rs

 

Period realizacije: 2012-2016

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbija