Unapređen sistem informisanja mladih o svim oblastima društvenog života i okruženja koje je relevantno za njih. Obogaćen program medijskih kuća sadržajima koji imaju obrazovni i infomativni karakter, a primereni su mladima. Omogućen lakši pristup relevantnim informacijama o pravima mladih, o mogućnostima i prilikama za mlade.
Projektom biti podignut nivo informisanosti o aktuelnostima vezanim za mlade, povećana zainteresovanost mladih da se uključe u kreiranje medijskih programa koji se odnose na mlade, povećano interesovanje medija da uvrste omladinske programe u redovne programske šeme. Vidna zainteresovanost institucija i organizacija da se uključe u programe koji tretiraju probleme i potrebe mladih.

 

Period realizacije: 2010

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije