Formiranje 3 nove omladinske organizacije u Požegi, podrška manjinskim omladinskim grupama, promovisanje uspešnih mladih na lokalnom nivou.

 

Period realizacije: 2008-2009

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Balkanski fond za demokratiju