Upitnik za ispitivanje zadovoljstva korisnika/ca komunalnim uslugama u opštini IvanjicaMolimo vas da ocenite koliko ste zadovoljni pojedinim uslugama koje pruža JKP u vašoj opštini


Da li ste zadovoljni cenom sledećih usluga koje pruža JKP u vašoj opštini:Molimo vas da ocenite komunikaciju sa JKP-om vašoj opštini